Nikotin nedir?

En çok tütün yapraklarından çıkarılan, renksiz, açıkta bırakılınca havadan oksijen alarak esmerleşen, bitki hastalıklarıyla mücadelede bitkileri saran dış asalakları öldürmek için de kullanılan, 247 derecede kaynayan ve 1.033 yoğunluğunda çok zehirli bir

alkaloit (C 10 H 14 n 2 ). Organik kimyada 3 - (1 metil - 2-pirolidil)- piridin ismiyle bilinen, piridin tipindeki

alkoloitlerin en önemli üyesi. Nikotin ham nikotin veya nikotin sülfat halinde, tütünden buhar destilasyonuyla veya trikloretilen gibi bir çözücü ile ekstrakte edilerek elde edilir. Etil nikotinat ve 1 - metil-pirrolidon kullanarak sentetik DL - nikotin elde edilir.

Renksiz, tütün kokusunda, su ile karışabilen hava ile temas ettiğinde kahverengi olan bir sıvıdır. Yoğunluğu 20°C’da 1,01 g/cm 3 tür. Tütünden elde edilen nikotin, polarize ışığı sağa ve sola çeviren nikotinlerin karışımıdır. Bu rasemik hal tartarik asit içinde kararlı olabilir. Yine sentetik olarak elde edilen ve tabiatta bulunmayan yapı olarak tabii nikotinden çok az farklı olan alfa nikotin de vardır. Nikotin tabii olarak en çok tütün bitkisinde olmakla beraber birçok bitkinin, yapraklarında, köklerinde ve tohumlarında bulunur. Tütünde nikotin oranı, % 1 ile 8 arasında değişir. Diğer ülkelerin tütünlerine oranla Türk tütünü daha kalitelidir. Çünkü nikotin miktarı oldukça düşüktür. Amerikan tütünlerinde nikotin miktarı çoktur. Sigara içilirken duyulan lezzet, nikotin oranı ile ilgili olmayıp daha çok tütünün cinsine, işleme tarzına, hatta tütünü sarmakta kullanılan kağıdın çeşitine bağlıdır. Nikotin çok zehirli bir maddedir. eser miktarda alındığı zaman sinir sistemi uyanır, guddelerde ifrazatın ve kan basıncının çoğalmasına sebep olur. Biraz fazla alındığı zaman felç meydana getirir. Deriden emilebilen nikotinin insan için öldürücü dozu 60 miligramdır. Bu yüzden nikotinin ilaç olarak önemi yoktur. Ziraatte böcek öldürücü olarak kullanılır.

Sözlükte "nikotin" ne demek?

1. Tütün yapraklarından çıkarılan, renksiz, açıkta bırakılınca havadan oksijen alarak esmerleşen, 247 c'de kaynayan ve 1,033 yoğunluğunda çok zehirli bir alkaloit (c10,h14,n12).

Nikotin kelimesinin ingilizcesi

[Nikotin (das) ] n. nicotine, toxic alkaloid found in tobacco, used as insecticide in its liquid form
n. nicotine
Köken: Fransızca